Program

 

Program Warsztatów Liturgiczno – Muzycznych

27 – 29 kwietnia 2018

 

Piątek – 27 kwietnia

14:30 Rejestracja uczestników

15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia – Kaplica Klasztorna
15:30 Rejestracja uczestników – cd.
16:00 Rozpoczęcie warsztatów
– Kaplica Klasztorna

        – Warsztaty w głosach
19:45 Adoracja 
– Kaplica Klasztorna

Sobota – 28 kwietnia

08:30 Jutrznia
09:15 
„Źródła śpiewu liturgicznego” – o. Marcin Drąg OFMConv

10:00 Rozśpiewanie
        – Warsztaty w głosach
11:30 Przerwa
12.00 Warsztaty w głosach
13:30 Przerwa obiadowa
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia 
15:15 
Warsztaty – tutti

16:30 Eucharystia
        – Przerwa
18:00 Warsztaty – tutti

19:45 Adoracja

Niedziela – 29 kwietnia

08:30 Jutrznia
09:00 Rozśpiewanie
09:30 Warsztaty – tutti
11:00 Przerwa
11.30 „Oblicze Miłosierdzia”

12:30 Warsztaty – tutti

13:30 Przerwa obiadowa
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia – bazylika
15:20 Eucharystia na zakończenie Warsztatów – bazylika
*Program może ulec zmianie.